Spoorwegen

Heinen Electrotech richtte zich eind de jaren ‘60 op de spoorwegsector. In het begin van de jaren ‘80 was de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zelfs uitgegroeid tot onze grootste klant binnen dit domein.

De voornaamste opdracht destijds was de levering van aluminium seincabines.

Met Cableworks, een andere onderneming van de Heinen Group, nemen wij alle elektriciteitswerken van de spoorwegen voor onze rekening, zowel op de klassieke lijnen als op de nieuwe hogesnelheidslijnen: midden- en laagspanning, drijfkracht en seingeving.

Op het vlak van de besturings- en bewakingstechniek staan wij bijvoorbeeld in voor de plaatsing van de toestellen in de sporen, de volledige montage van de seinen of de installatie en aansluiting van de seinposten.

Voor het leggen van de kabels, leidingen en goten doen wij een beroep op de teams van Cableworks, die perfect zijn uitgerust en opgeleid en over de nodige ervaring beschikken. 

Onze specialisten brengen kabelverbindingen tot stand met speciale lasmachines en verrichten bidirectionele optische metingen met een optische tijddomein reflectometer (OTDR). 

Wat de drijfkracht betreft, bouwen wij volledige gelijkstroomonderstations en installaties met middenspanningsvoeding. 

Heinen Electrotech produceert eveneens laagspanningsborden die voldoen aan de specifieke normen en voorschriften binnen het spoorwegwezen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 1kV-distributie, voor de verlichting, de verwarming en de drijfkracht (VVDK), evenals voor de automatiserings- en besturingsborden.

Schakelbord van een tractie-onderstation
Schakelbord van een tractie-onderstation
Verdeelcabine voor 3kV gelijkstroom
Verdeelcabine voor 3kV gelijkstroom